PrivacyverklaringKijkopSchool gevestigd te Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Website:                                                                      www.kijkopschool.nl

Adres:                                                                          Vermeerstraat 13, 8021VA Zwolle

Functionaris gegevensbescherming:              Guido Huige

Bereikbaar via:                                                          E: info@kijkopschool.nl / T:0625213004


PERSOONSGEGEVENS:

KijkopSchool heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.


KijkopSchool verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het plannen van de door u gewenste activiteit
  • Het afhandelen van de betaling
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief of reclame
  • Het contact met u opnemen in het belang van het uitvoeren van de dienstverlening
  • Het verwerken van gegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn

De volgende persoonsgegevens worden verzameld: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, locatiegegevens.

KijkopSchool werkt niet met geautomatiseerde verwerkingen. KijkopSchool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard. KijkopSchool verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. KijkopSchool gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KijkopSchool en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoons­gegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van u persoonsgegevens sturen naar info@kijkopschool.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. KijkopSchool wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via:

klacht autoriteitpersoonsgegevens


KijkopSchool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.